online sapiş
0 216 652 12 46
0 533 216 32 90

Allogreft Allograft

Kargo bedava
Allogreft Allograft
Stok Durumu
:
Stoklarımızda
Teslimat Süresi
:
2 gün
SİPARİŞLERİNİZ İÇİN HEMEN ARAYIN
0 533 216 32 90
0 216 652 12 46

Allogrefti Üreten Firmayı Yakından Tanıyalım

CenoBiologics,Bedford Teknoloji Parkı (UK) içerisinde bulunan tesisinde faaliyetlerini sürdüren bi Doku Mühendisliği Kuruluşudur. Yeni doku oluşumu için gerekli hücre ve diğer biyolojik materyallerin üretimini yapmakta olan CenoBiologics; insan kaynaklı greft tedarik etme ve tam hazır halde kullanıma sunma faaliyetlerinde bulunur. Doku Toplama, toplanan Dokuları Kayıt Altına Alma, Dokuları Test Etme,Virüs İnaktivasyonu İmmünomodülasyon, Kyriyoprezervasyon, Free Drying, İkincil Strerilizasyon, Paketleme, Etiketleme, Depolama, Dağıtım, Dokuların İzlenebilirliğini Sağlama ve AR-GE CenoBiologics'in ana faaliyet alanını oluşturur. CenoBiologics; FDA, EU, HTA, ISO, IAEA tarafından belirlenmiş yasal yükümlülüklerin tümüne uygun olarak oluşturulmuş Kalite Yönetim Sitemi çerçevesinde üretimlerini gerçekleştirir.
 AATB (American Association of Tissure Banks) ve EATB (European Association of Tissue Banks) tarafından şekillendirilmiş doku bankacılığı konusundaki uygulamalara ve etik kurallara sağsık kalarak,Current Good Tissure Practice (CGTP) direktifleri doğrultusunda çalışır.
 CenoBiologics'in üretim tesisine ilişkin tüm denetimler ve ruhsatlandırma faaliyetleri Human Tissue Authority (Birleşik Krallık İnsan Dokusu Kuruluşu ) tarafından gerçekleşmiştir.
 CenoBiologics, aynı zamanda Europen of Tissue Banks (EATB) tarafından belirlenen etik kurallara uyum göstermesi sebebiyle de EATB'ye üye olarak kabul edilmiştir.
 CenoBiologics; 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürüllüğe giren " İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik" uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı , Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ön başvuru kabul edilmiş kuruluşlardan birisidir.
 4 Nisan 2014 tarh ve 28962 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "İnsan Doku ve Hücre Ürünlerinin ruhsatlandırılması ve bu üretim ,ithalat, ihracat, depolama ve dağıtım faaliyetlerini yürüten merkezler hakkında tebliğ" hükümleri gereğince ruhsatlandırma aşaması devam etmektedir.
CenoBiologics tarafından gerçekleştirilen üretimlerin tamamı, çevresel olarak kontrol edilmiş koşullarda tamamlanır. Bütün dokular 100-1000 steril sınıfı temiz odalarda işlem görür ve titizlikle kalite kontrolünden geçirilir.
Doku donörleri, doku derlenme süresinde geçerli olan katı kriterler kullanarak düzenli bir şekilde değerlendirilir. Bağıştan evvel, donörün tıbbi/sosyal geçmişi, cerrahi takımının Tıbbi Direktörü tarafından oynanlanan mevcut politikalar ve prosedürlere uygun olarak  dokuların bağışının uygun olmadığını gösterecek tıbbi koşullar veya hastalık süreçleri için taranmaktadır. Derlenme zamanında alınan donör serumu,ayrıca onaylanmış bir laboratuvarda lisanslı testler kullanılarak test edilmektedir.
Bütün bunların aseptik şekilde ve işlme ve kullanıcıya dağıtım sürecinde de bu şekilde muhafaza edilmesi CenoBiologics Ltd.'nin politikasıdır.
AAMI (Association for the Advancement of Madical Instrumentation ) tarafından belirlenmiş standartlara göre; CenoBiologics tarafından üretimi gerçekleştirilen tüm Allogreftler SAL10 değere sahiptir.
                             

CenoBone Kemik Allogreftleri
                        

Mineralize, Demineralize ya da Partial Demineralize (kısmen demineralize edilmiş) özelliklere sahip; Kansellöz, Kortikal veya Kortiko-kansellöz yapıda bulunan, işleniş tekniğine göre Kurutulmuş Dondurulmuş (Freeze Dried) ya da Taze Dondurulmuş (fresh Frozen) olarak muhafaza altına alınmış kemik allogreftleridir.

Kemik Allogreftleri Başlıca;

Ortepedi ve Travmatoloji, KBB, PERC branşları tarafından kullanılır. Herhangi bir sebepten dolayı (travma, tümör veya kist rezeksiyonu, diş çekimi sonrası çene kemiğinde oluşan çekim boşluklarının giderilmesi, kalça ve diz protez revizyonları vb.) oluşan kemik kayıplarının ya da defektlerinin giderilmesi amacıyla kullanılırlar.

Ayrıca servikal ve lomber füzyon gibi omurga cerrahilerinde bu tür kemik greftlerinden sıklıkla yararlanılır. Ekstremite kısıklıklarının giderilmesi amacıyla yapılan cerrahilerde, osteotominlerde, çeşitli rekonstrüktif girişimlerde de cerrahların ihtiyacı ve görüşleri doğrultusunda kullanılırlar.


CenoBone FDBA

Mineralize özelliklerini muhafaza eden, Korikal, Kansellöz, Kortiko-kanzellöz yapıda ve kullanım yerine göre çeşitli formalara sokulmuş Freeze Dried  Kemik Allogrefti


CenoBone DFDBA

Demineralize edilmiş, Kortikal, Kansellöz, Kortiko-kanzellöz yapıda ve kullanım yerine göre çeşitli formlara sokulmuş Freeze Dried Kemik Allogrefti.

CenoBone PDFDBA

Kısmen demineralize edilmiş (işlem sırasında kemiğin bir kısmının özel yöntemlerle demineralize edilmesi yoluyla elde edilir.Kesinlikle mineralize yada demineralize kemiklerin karıştırılması suretiyle elde edilemez.) Kortikal, Kansellöz, Kortiko-kanzsellöz yapıda ve kullanım yerine göre çeşitli formalara sokulmuş Freeze Dried Kemik Allogrefti.

CenoBone FFBA

Kortikal, Kansellöz, Kortiko-kanzellöz yapıda ve kullanım yerine göre çeşitli formlara, sokulmuş Fresh Frozen Kemik Allogrefti ile osteochondral Kemik Allogreftleri  

 

Büyük osteoartiküler bozuklukları olan genç, aktif hastaların tedavisi için rekonstrüktif bir çözüm sunar. Osteokondral allogreftler, implantlar veya artrodezin arzu edilmediği durumlarda kullanışlıdır. OCA, ortak restorasyon işlemlerinde, semptomu olan bireylerin tedavisinde, engelleyici kıkırdak sakatlık veya hastalığında, travmatik kondral veya Osteokonral sakatlıkta, osteokondrit dissekanlarında, avasküler nerkrozunda, travma sonrası artozdai fokal ikincil artrozda veya patella femoral problemlerde kullanılabilir. Ens sık kullandıkları alan tümör cerrahisidir.

Osteokondrit dissekanların veya travmatik bozuklukların olduğu dikkatlice seçilmiş hastalarda osteokondral allogretlerin uzun dönem sağkalım oranı %85'tir.


ACL(Anterior Cruciate Ligament) tamiri, PCL(Posterior Cruciate Ligament) tamiri, Rotator Cuff tamiri ve diğer tendon tamir işlemlerinde kullanılmak üzere hazırlanan Tendon Allogreftleri...

CenoTendon ismi ile kullanıma sunduğumuz Tendon Allogretlerimiz, tedarik edilmeleri ve işlenmeleri sırasında uygulanan özel yöntemler sayesinde biypmekanik ve histolojik özelliklerini alındığı zamanki halleriyle korurlar. Azami gerilim ve yüke karşı azami dayanıklılık gösterirler.


S5
Dermal, Fascia Lata, Perikardial veya Amniyotik Membrandan Elde Edilen Rekonstrüktif Matriks Dermal, Fascia Lata veya Perikardial Membrandan elde edilen hücre içermeyen matriks, ekstraselüler matriksin yapısal özelliklerini korurken membrandan hücrelerin çıkarılması için işlenen insan allogreftidir. Sonuçta oluşan hücresizleştirilmiş ve dehidrate allogreft, bir yara kapayıcı olarak kullanılmaktadır, rekonstrüktif cerrahinin farklı çeşitleri için kullanışlıdır ve hastanın dokusunda elde edilen konektif doku otogreftleriyle karşılaştırıldığında birçok avantaj sağlamaktadır. Ayrıca amniyotik membrandan üretilen membran, oftalmoloji, dermatoloji ve nöroşirurjide kullanılmaktadır.

 

^ Sayfa Yukarı