online sapiş
0 216 652 12 46
0 533 216 32 90

DEZENFEKTAN KAMPANYASI

Kargo bedava
DEZENFEKTAN KAMPANYASI
Stok Durumu
:
Stoklarımızda
Teslimat Süresi
:
2 gün
SİPARİŞLERİNİZ İÇİN HEMEN ARAYIN
0 533 216 32 90
0 216 652 12 46

2 ADET 5 LT ACTOSEPT YÜZEY DEZENFEKTANI

1 ADET 2 LT ACTOSED ENDO TERRA ALET DEZENFEKTANI

1 ADET 2 LT ACTODENT BOHRERBAD FREZ DEZENFEKTANI

 

 

D. KULLANIM ALANLARINA GÖRE DEZENFEKTANLAR

Sağlık alanında kullanılan dezenfektanlar; alet dezenfektanları, yüzey dezen-fektanları ve antiseptikler olarak 3 grupta toplanabilir.

a. Alet Dezenfektanlar

b. Antiseptikle

c. Yüzey Dezenfektanla

Yüzey Dezenfektanlarını yakından inceleyelim.

Klorin ve klorin bileşenleri:

Klor, bakterisid ve virüsid etkilidir. Alkali ortamlarda, düşük konsantrasyonlarda ve organik ortamlarda klorun etkisi azalır. Hipoklorit sıvı

ve katı olarak oldukça geniş kullanım alanına sahip dezenfektan formlarıdır. %5.25 ve %6.15’lik solüsyonları kullanılmaktadır.

Sodyum hipoklorit sıvı, kalsiyum hipoklorit ve dikloroizosiyanürat katı fazda klorlu dezenfektanlardır. Hipoklorit, geniş spektrumlu

bakterisidal aktiviteye sahiptir. Ucuz ve hızlı etkilidir. Yüksek konsantrasyonlarda metal yüzeylerde koroziv etkinliği vardır, organik

maddeleri inaktive edebilmektedir, kumaşların renklerini attırabilmektedir, amonyak ve asit ile birleştiğinde toksik gazlar oluşturabilmekte,

ancak çevre kirliliğine yol açmamaktadır. Hipoklorit, içme suyu dezenfeksiyonu için kullanılır. Bunun dışında klor bileşenleri, hastanelerde

çevresel elemanların dekontaminasyonunda ve vücut sıvıları ile kontamine yüzeylerin dezenfeksiyonunda tercih edilen ajanlardır.

Klorin (milyonda 100 partiküllük) yer ve yüzeyler için kullanılabilir.

Yenidoğan ünitelerinde kuvözün tüm parçaları klorin (200-500 ppm) veya (%70) isopropil alkol veya hidrojen peroksitle

dezenfekte edilebilir.

Alkol çözeltileri (etil ve isopropil alkol):

Orta ve düşük derecede dezenfektan sağlayan bileşikler olup hastanelerde servis arabaları ve çalışma masalarının

dezenfeksiyonunda %70’lik etil alkol çözeltisi kullanılabilir.

Kuarterner amonyum bileşikleri: Katyonik deterjan özelliği gösteren yüzeye etkili bir dezenfektandır. Sıklıkla çevre

sağlığı ve kritik olmayan yüzeylerin; mobilyaların ve uvarların temizliğinde kullanılmaktadır.

 

Fenolikler:

Hastanelerde özellikle yer temizliği için kullanılır. Yenidoğan ünitelerinde yer temizliği için kullanılabilir. Monitör,

cilt, Doppler vb. probları, tekrar kullanılabilir kan basımcı monitör kafları, hastadan hastaya geçerken ve

kirlendiğinde %70 alkol, çamaşır suyu veya fenoliklerle temizlenmelidir. İnfüzyon pompaları, monitörler ve

intravenöz (IV) sıvıların takıldığı uzun parçacıklar en az haftada bir kez ve 2 hasta arasında çamaşır suyu veya

fenoliklerle dezenfekte edilmelidir. Bebeklerde hiperbilirubinemiye yol açabildiğinden inkübatörlerin

dezenfeksiyonunda kullanılmamalıdır.

 

Süperoksitlenmiş (elektrolize) su:

Tuzlu suya elektrik akımı (950 mV) uygulanarak elde edilen elektrolize su mikroorganizmalara karşı geniş bir

etki spektrumu gösterdiğinden dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılabilir. Elektrotlara voltaj uygulandığında

iyonlar yüklerine göre ayrılır ve anot bölgesinde asidik çözelti (anolit), katot bölgesinde ise alkali çözelti

(katolit) oluşur. Anolit içerisindeki maddelere (hipokloroz asit hipoklorit iyonları, erimiş oksijen, ozon,

süperoksit radikalleri...) bağlı olarak güçlü oksidasyon potansiyeli ve yüksek derecede antimikrobik aktivite

gösterir. Bakteri, mantar, parazit ve virüsleri hızlı bir şekilde öldürür. Sporlara etkisi ise yavaştır. Ancak dayanıklı

değildir ve uygulama yerinde üretilmesi gerekir. Sert yüzeylerin ve su sistemlerinin dezenfeksiyonunda

kullanılabilmektedir. Özellikle gıdalarla temas eden yüzeylerin dezenfeksiyonunda güvenli bir yöntemdir.

Organik maddelerin varlığında inaktive olur. Korozivdir ve endoskop kaplamalarına zarar verir.

Gelişim aşamasındadır.

^ Sayfa Yukarı